Evenementenvergunning

Organiseer je een evenement, dan heb je een evenementenvergunning nodig. Vraag de vergunning minstens 12 weken van tevoren aan.

Online evenementenvergunning aanvragen of een melding doen van een evenement

Hulp nodig bij het organiseren van een evenement? Vraag per mail het handboek aan

Let op! Vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2 nodig

Vanaf 1 juli 2021 kan je niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is vanaf dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heb je nu nog eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat deze op tijd vervangen wordt voor niveau 2 of hoger. Dan kan je ook na 1 juli nog onze online diensten gebruiken. Meer informatie over het upgraden van je account lees je op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning 

Klein evenement

Wanneer een klein evenement als een buurtbarbeque of buurtfeest voldoet aan de eisen die worden genoemd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is een melding voldoende. Doe de melding minimaal 28 dagen vóór aanvang van het klein evenement. De precieze regels staan in in artikel 2.24 en artikel 2.25 van de APV 2019 gemeente Oisterwijk. De melding geef je door met het online aanvraagformulier evenementenvergunning/ melding. Voldoe je niet aan de voorwaarden, vraag dan een vergunning aan.

Personen vervoeren op een carnavalswagen

Voor het vervoeren van personen op een carnavalswagen vraag je een ontheffing aan. Dat doe je met het formulier 'Ontheffing personenvervoer op geluidswagen '. Vraag de ontheffing uiterlijk 3 weken voor het evenement aan. Doe bij het ingevulde formulier ook een kaart van de route.

Tarieven

  • Een regulier evenement (A evenement): € 96,70
  • Een evenement met verhoogd risico (B evenement): € 559,90
  • Een evenement met risico (C evenement): 15.127,45
  • Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van alcohol: € 91,90
  • Vergunning voor het plaatsen van reclameborden: € 101,60.

Aanvragen

Je vraagt een evenementenvergunning aan met het online aanvraagformulier evenementenvergunning/melding evenementen. Let op dat je alle gevraagde bijlagen meestuurt! Zorg ervoor dat deze al op de computer klaarstaan, zodat je ze kunt uploaden als daarom gevraagd wordt.

Afhandeling

Een evenement moet minstens 12 weken vóór aanvang bij ons zijn aangevraagd. jouw aanvraag wordt getoetst aan het evenementenbeleid. Dit staat in de offciële publicatie 'Beleidsregels evenementen 2021'.

Is jouw vergunningaanvraag niet op tijd binnen, dan kan het zijn dat wij de aanvraag niet meer behandelen. Je krijgt in dat geval geen vergunning.

Planning evenementen in onze gemeente

Wil je zelf een evenement organiseren? Geef de datum, tijden, locatie en het aantal bezoekers aan ons door. Doe dit voor 1 november voor het jaar daarop. Mail hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt dan uiterlijk januari bericht van ons of jouw evenement past binnen onze jaarplanning.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of  (013) 529 13 11.