Bezwaar gemeentelijke belastingen

De gemeente heft een aantal belastingen. Als je het niet eens bent met de belastingaanslag, kan je hiertegen bezwaar maken. Lever je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet in.

Log in met je DigiD

Schriftelijk bezwaar

Je kunt tegen alle belastingen schriftelijk bezwaar indienen. In het bezwaar moet staan:

  • je naam en adres
  • tegen welk besluit je bezwaar maakt: belastingjaar en aanslagnummer
  • waarom je bezwaar maakt
  • de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft
  • je handtekening

Je stuurt je brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de heffingsambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als je het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet je de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat je bezwaar gegrond is, krijg je het teveel betaalde bedrag automatisch terug.

Je kunt uitstel van betaling aanvragen. Stuur hiervoor een brief naar:

Gemeente Oisterwijk
Ter attentie van de invorderingambtenaar
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Reactie op je bezwaar

Wij moeten op jouw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin je bezwaar hebt gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken. 

Beroep

Ben je het niet eens met onze beslissing, dan kun je hiertegen in beroep gaan. In het antwoord op jouw bezwaarschrift lees je hoe je dit doet.