Rest-, gft-afval en papier

Het restafval hoort thuis in de grijze container, gft-afval in de groene. Het gft-afval halen we 1 keer in de 2 weken op en het restafval 1 keer in de 4 weken. De grijsblauwe papiercontainer halen we 1 in de 4 weken op.

In de Afvalkalender staat informatie over wanneer de container aan de straat moet en meer informatie over afvalsoorten. 

Op de inzameldag komt de vuilniswagen vanaf 7.30 uur. Zorg dat de container op tijd buiten staat maar niet eerder dan 21.00 uur op dag ervoor. Voor flats en appartementen worden restafval en het papier en karton ingezameld via verzamelcontainers.

Meer informatie over hoe je de containers aanbiedt staat op de pagina Ophaaldagen afval. Kosten voor het legen van de containers staan in het overzicht afvalstoffenheffing.